logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

245 Изградња знања, сарадња и употреба ИКТ у школи 21. века Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаРачунрска гимназија, Кнез Михаилова 6, 11000 Београд
КоординаторБранислав Ђурђевац, b_djurdjevac@cet.rs, 011/328-16-14
АуториДуша Вуковић, Југослава Лулић
РеализаториДуша Вуковић, Југослава Лулић
Општи циљевиОспособљавање за процену наставних активности у односу на димензије учења за 21. век и коришћење бесплатних алата намењених развијању вештина 21. века
Специфични циљевиРазвијање дигиталних компетенција наставника и педагошких вештина потребних за рад са дигиталном генерацијом
Садржај и активности 1. Вештине 21. века (креативност и иновативност, критичко мишљење и решавање проблема, комуникација и сарадња, дигитална писменост). 2. Учење у 21. веку (карактеристике ученика, наставника, образовног окружења. 3. Кодирање наставних активности (Learning Activities and Student Work - LASW анализа). 4. Димензије учења (изградња знања, сарадња и ИКТ као начин учења; иновативно подучавање – изградња знања кроз сарадњу и употребу ИКТ; бесплатни алати у функцији развијања вештина 21. века код ученика). 5. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
* Програм може да се реализује и електронским путем.