logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

244 Ефикасна обрада школске документације помоћу рачунара Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 37000 Крушевац
КоординаторДејан Стевановић, dejan.stevanovic@hotmail.com, 064/835-51-40
АуториДобривоје Марјановић, Дејан Стевановић
РеализаториЈелена Марјановић, Добровоје Марјановић, Дејан Стевановић, Игор Багањ
Општи циљевиУнапређивање знања и вештина наставника за примену информационо-комуникационих технологија
Специфични циљевиНаставници примењују информационо – комуникационе технологије у свом свакодневном раду за прaћење постигнућа ученика.
Садржај и активности 1. Важност и значај вођења педагошке документације помоћу рачунара. 2. Препознавање могућности примене информационо-комуникационих технологија у реалном окружењу. 3. Софтверски алати као помоћ у ефикаснијем раду. 4. Примена програма за табеларна израчунавања у конкретним случајевима.
5. Израда табела, дизајн, преглед и штампање докумената. 6. Формуле и функције. 7. Сортирање и филтрирање података. 8. Израда графикона. 9. Анализа података у циљу доношења мера или извештавања.
10. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (14 бодова)