logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

242 Електронско насиље и како га спречити Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 8
ИнституцијаОШ "Свети Сава", Немањина 27/Б, 23300 Кикинда
КоординаторАрпад Пастор, arpad.pastor@gmail.com, 0230/400-270, 064/232-41-99
АуториАрпад Пастор
РеализаториАрпад Пастор, Маја Дувњак
Општи циљевиУпознавање Интернет сервиса које користе ученици; Оспособљавање за тајно праћење активности на рачунару и за филтрирање неприкладног Интернет садржаја
Специфични циљевиПодстицање полазника да се стечено знање пренесе родитељима, ради контроле деце на рачунарима код куће ради превенције и заштите деце од насиља
Садржај и активности 1. Електронско насиље (упознавање сервиса које деца користе да би се сазнало где су опасности). 2. Интернет и његови сервиси. 3. Претраживање интернета помоћу Google-а и приказ лаке доступности неприкладног садржаја за децу. 4. Сигурност на интернету. 5. Електронска пошта Gmail (објашњење основних елемената налога, комуникација посредством е-mail-а и праћење налога детета ради контроле, спречавања нежељених ситуација). 6. Објашњење рада на Facebook-у (праћење налога детета ради контроле). 7. Упознавање програма за праћење уноса преко тастатуре ради увида у активности деце на рачунару (приступни подаци налога и праћење дописивања са другима). 8. Упознавање програма за „ћаскање“ на интернету и њихова контрола. 9. Упознавање програма за филтрирање садржаја интернета ради спречавања приказа неприкладног садржаја за децу на рачунару.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)