logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

241 Електронски тестови Компетенцијa: K1
Приоритети: 6,8
ИнституцијаСредња техничка школа, Трг Цара Лазара 4, 25000 Сомбор
КоординаторИмре Герштмајер, gimre@tehnickaso.edu.rs, 025/432-240, 063/522-468
АуториШандор Кеваго, Имре Герштмајер, Чаба Диоши
РеализаториШандор Кеваго, Имре Герштмајер, Чаба Диоши
Општи циљевиОбучити полазнике за креирање тестова за своје предмете, које ће моћи конкретно применити у наставном процесу
Специфични циљевиСтицање знања и усвајање нових информација о технологијама за израду електронских тестова; Развијање способности креирања питања у електронској форми, коришћењем различитих типова питања и програмских алата; Постићи да учесници семинара израде конкретне тестове, које ће дати својим ученицима, а да повратним информцијама поделе своја искуства са осталим полазницима и реализаторима
Садржај и активности 1. Програми за израду електронских тестова. 2. Hot Potatoes, први део (програм за израду тестова). 3. Hot Potatoes, други део (програм за израду тестова). 4. Постављање питања и тестова на web страницу. 5. Moodle тестови. 6. Moodle и Hot Potatoes тестови (спајање Hot Potatoes тестова у LMS платформу).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)