logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

240 Електронски наставни материјали Компетенцијa: K1
Приоритети: 6,8
ИнституцијаЦентар за унапређење наставе „Абакус“, Љубише Миодраговића 7ж/5, 11000 Београд
КоординаторЖолт Коња, zolt.konja@gmail.com, 021/643-53-67, 062/256-128
АуториОливера Марковић
РеализаториMaja Toдоровић, Жолт Коња, Вела Чоја, Горан Станојевић, Оливера Марковић
Општи циљевиОспособљавање наставника за осмишљавање, припремање, израду и коришћење електронских наставних материјала (ЕНМ)
Специфични циљевиОспособљавање за коришћење бесплатних програма за креирање ЕНМ различитих формата, који се могу користити као штампани материјали, презентације, самосталне апликације или бити уграђени у системе за ЛМС; Упознавање са стандардима; Осавремењавање наставе и поступка оцењивања коришћењем разноврсних механизама за праћење и вредновање постигнућа; Подршка у процесу доживотног усавршавања
Садржај и активности 1. Појам и карактеристике електронских наставних материјала. 2. Класификација електронских наставних материјала. 3. Фазе у изради електронских наставних материјала. 4. Банке података, базе знања и ауторска права. 5. Стандард SCORM (Sharable Content Object Reference Model). 6. Бесплатни програми за креирање електронских наставних материјала и њихове могућности. 7. Креирање наставних материјала за самостално учење. 8. Креирање наставних материјала за програмирану наставу. 9. Креирање презентационих наставних материјала. 10. Креирање наставних материјала за учење на даљину у складу са стандардом SCORM. 11. Врсте мултимедијалних елемената у наставним материјалима. 12. Додавање мултимедијалних елемената наставним материјалима. 13. Креирање тестова и квизова. 14. Креирање различитих врста питања. 15. Израда и штампање теста.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), васпитач у предшколској установи, стручни сарадник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)