logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

24 Адолесцент и специфични стилови контакта у породици – обука за рад са ученицима и родитељима Компетенцијa: K3
Приоритети: 6, 7
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Николе Тесле бб, 15000 Шабац
КоординаторГоран Стојићевић, topalovicbozidar@sbb.rs, 015/392-350, 066/341-578
АуториБиљана Ерцеговчевић, Катарина Јовановић, Божидар Топаловић
РеализаториБиљана Ерцеговчевић, Катарина Јовановић, Божидар Топаловић
Општи циљевиУнапређивање професионалних компетенција за рад са адолесцентима и њиховим родитељима
Специфични циљевиОспособљавање за разумевање адолесценције; Оснаживање и подршка за рад на развојним проблемима ученика; Стицање знања и вештина за рад са родитељима
Садржај и активности УВОДНИ ДЕО-упознавање, правила рада, очекивања;
Информисање учесника о режиму и начину рада; интеграција групе; утврђивање очекивања путем индивидуалног ангажовања учесника;
АДОЛЕСЦЕНЦИЈА–карактеристике, фазе, задаци
Упознавање учесника са карактеристикама, фазама и задацима адолесценције путем презентације; Освешћивање периода сопствене адолесценције кроз вођену фантазију и дискусију на нивоу малих група.; Децентрација у позицију адолесцената са којима учесници раде.
СПЕЦИФИЧНИ СТИЛОВИ КОНТАКТА У ПОРОДИЦИ –интројективна, пројективна, ретрофлексивна, дефлексивна, конфлуентна и десензитизирана породица;
Упознавање учесника са различитошћу породица у односу на доминантан стил контакта у њима према Гешталт теорији-презентација;
РАД СА АДОЛЕСЦЕНТИМА – облици рада, технике, корисни савети за рад, начин комуникације, упућивање критике; „нагазне мине“ и како их превазићи;
Индивидуално изјашњавање учесника о о сопственом искуству са развојним проблемима адолесценат;мозгалица о уобичајеним начинима рада са њима; Дефинисање пожељних начина рада у односу на сваку фазу адолесценције путем презентације. Разматрање могућих проблема у раду са адолесцентима и њихово превазилажење кроз размену мишљења на нивоу групе;
РАД СА РОДИТЕЉИМА АДОЛЕСЦЕНАТА –облици рада, правила у раду, задаци за сваки стил контакта у породици; „нагазне мине“у раду са родитељима и како их превазићи; Утврђивање уобичајеног начина рада са родитељима-асоцијације постојећег искуства на нивоу групе; Дефинисање пожељних начина рада са родитељима у односу на присутан стил контакта у породици путем презентације; размена мишљења о могућим проблемима у раду са родитељима и начинима за њихово превазилажење;
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)