logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

239 Дигиталне белешке – Microsoft One Note рачунарски програм Компетенцијa: K1
Приоритети: 8
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Дамјанићева 2, 23330 Кањижа
КоординаторТатјана Варју Потребић, tatjana@kanjiza.rs, 024/874-733, 064/806-20-59
АуториТот Бела
РеализаториТот Бела, Хечко Роберт
Општи циљевиИзрада дигиталних бележака у Microsoft OneNote програму; Прикупљање и организација школских информација помоћу OneNote програма
Специфични циљевиПримена једноставних помоћних програма за манипулацију слика и видео записа при изради дигиталних бележака
Садржај и активности 1. Коришћење OneNote апликације (упознавање радне површине – свеске, секције, картице; креирање свеске за школу; унос текста и прикупљање информација ). 2. Интернет и OneNote. (обогаћивање белешки са сликама и видеом; OneNote као штампач; ефикасне методе претраживања на интернету, преузимање нађених садржаја у OneNote; шта је pdf, како отварати, како креирати). 3. Kоришћењe помоћних програма (за едитовање слика, снимање садржаја екрана, доцртавање, дописивање, промена величине слика итд; за израду кратких видео записа – коришћење MovieMaker-a, преузимање видео записа са интернета, нпр. са YouTube-а).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)