logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

238 Градски и сеоски миш у дигиталној учионици Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 37000 Крушевац
КоординаторСаша Јевтић, saleks2007@gmail.com, 065/550-54-40
АуториСаша Јевтић
РеализаториБојан Милосављевић, Јасминка Качаник, Саша Јевтић, Верољуб Гајић, Наташа Јевтић
Општи циљевиОспособити полазнике да користе савремене web сервисе у дигиталним учионицама, рачунарским кабинетима, од куће, на терену, из специјализованих установа
Специфични циљевиИзвођење наставе применом савремених информатичко-комуникационих технологија по традиционалном мешовитом online моделу
Садржај и активности 1. Коришћења могућности мултипоинт сервера у дигиталним учионицама. 2. Надзор и управљање радом рачунарске мреже у школским условима – примери из школске праксе. 3. Како користити open source алате, приступачне и за предавача и за учеснике. 4. Праћење садржаја програма образовања од куће, из специјализоване установе или у теренским условима боравка или рада. 5. Концепт заједничког стварања и размене знања и садржаја, као и праћења предавања путем webа и после одржаног курса, коришћења online социјалног софтвера у настави. 6. Корелација и колаборација уз помоћ online окружења. 7. Савремена наставна средстава за рад у инклузивној школи, помоћ у раду колегама и деци.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)