logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

237 Бесплатни интернет алати погодни за коришћење у наставном процесу Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаЕТШ "Никола Тесла", Медведева 18, 18100 Ниш/Црвени Крст
КоординаторВиолета Димић, viki@etstesla.ni.ac.rs, 018/588-582, 062/802-81-68
АуториМилена Крстић, Наташа Поповић, Никола Лилић
РеализаториМилена Крстић, Наташа Поповић, Никола Лилић
Општи циљевиПодизање квалитета реализације наставних програма и јачање мотивације за рад код ученика коришћењем савремених информационих технологија
Специфични циљевиПодстицање наставника на коришћење ИКТ алата при изради наставних материјала и тиме интензивирање сарадње у правцу наставник–ученик и ученик–ученик
Садржај и активности 1. Анализа захтева савременог наставног процеса који намеће потребу за “електрификацијом“ наставних материјала. 2. Примена Web 2.0 алата у савременој школској пракси (упознавање могућности коришћења бесплатних алата за израду личних и школских интернет презентација обогаћених мултимедијалним садржајима). 3. Бесплатне платформе за креирање блога и едукативних wiki сајтова (Wordpress, Blogspot, Edublogs, Wikispaces). 4. Израда блога на Wordpress-u (коришћење контролне табле Dashboard, блога, креирање категорија чланака, убацивање новог и измена постојећих чланака, додавање мултимедијалних садржаја на сајт, убацивање датотека у библиотеку сајта, уметање линкова, контрола приступа блогу, дефинисање корисника и њихових улога). 5. Педагошки аспекти коришћења wiki alata, указивање на значај сарадничког учења (креирање wiki-ја на Wikispace-у, додавање корисника и подешавање дозвола, креирање пројеката, додавање страница и фајлова). 6. GlogserEDU систем дизајниран за интерактивну, сарадничку обуку путем презентације садржаја у виду дигиталног постера – глог). 7. Бесплатна Moodle решења на нету. 8. Платформе за дељење докумената, аудио и видео материјала (Youtube, AutorStream, SlideShare, Flicker, Scribd). 9. Бесплатни алати за израду и обраду видео и аудио наставних материјала (Jing као алат за генерисање видео записа активности на екрану и Audacity за подешавање аудио записа).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника12
Трајањеједан дан (8 бодова)