logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

236 Базе података Компетенцијa: K1
Приоритети: 8
ИнституцијаВисока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, 11000 Београд
КоординаторСлободанка Ђенић, sdjenic@viser.edu.rs, 011/395-00-45, 063/656-359
АуториСлободан Обрадовић
РеализаториСлободан Обрадовић, Весна Петковић, Бранислав Павић
Општи циљевиСтручно усавршавање у области пројектовања мањих информационих система и база података и њихове реализације у MS Access-у, као и програмирање сложених упита над базама
Специфични циљевиОспособити оне који одслушају овај курс да постану наставници у овој области
Садржај и активности 1. Модели података. 2. Релационе базе. 3. SQL језик. 4. Е-R модел. 5. Нормализација, креирање базе података и рад са базом (креирање и сређивање табела, израда упита над базом, креирање образаца и извештаја, импортовање и експортовање табела, итд, користећи програмско окружење MS Access).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)