logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

235 Архимедесова РАЧУНАРСКА ТРИБИНА Савремена настава рачунарства и информатике – стални семинар Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаМатематичко друштво "АРХИМЕДЕС", Дечанска 6, 11000 Београд
КоординаторБогољуб Маринковић, arhimed1@eunet.rs, 011/324-53-82, 063/358-248
АуториДрагана Стошић-Миљковић, Богољуб Маринковић, Драган Маринчић
РеализаториБожидар Раденковић, Ђорђе Кадијевић, Срђан Јанев, Срђан Маричић, Невенка Спалевић, Катарина Милановић, Лука Стошић, Снежана Марковић, Небојша Лазовић, Драган Маринчић
Општи циљевиСтручно-методичка помоћ наставницима за квалитетније извођење наставе рачунарства и информатике, информисање и размена мишљења о актуелним питањима наставе
Специфични циљевиОбогаћивање информатичких знања наставника, иновирање садржаја и оспособљавање за систем рада који квалитативно обогаћује знања ученика, а наставу чини садржајнијом и ефикаснијом
Садржај и активности 1. Актуелна питања струке и унапређивања информатичко-рачунарског образовања у основној и средњој школи(планови и програми, уџбеници, повезаност информатике и других области). 2. Ужестручне теме (разне примене рачунара, мултимедија, интернет и друга савремена информациона технологија, нове идеје и методе у настави, додатни рад и такмичења из информатике).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника15-25
Трајањедва дана (10 бодова)