logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

234 Алати за е-учионицу Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаАгенција за образовање "Марина и Јован", Булевар Јаше Томића 13а/39, 21100 Нови Сад
КоординаторМарина Петровић, marinapetrovic1@gmail.com, 064/333-25-11
АуториМарина Петровић
РеализаториМарина Петровић, Зорица Прокопић, Миливојка Братић, Јелена Пријовић, Силвија Нађ
Општи циљевиПодизање мотивације и стручно оспособљавање просветних радника да користе могућности савремених информационо-комуникационих технологија у настави
Специфични циљевиКреирање текста, аудио, видео, мултимедијалних материјала за учење ради: уважавања стилова учења, индивидуалности, начина комуникације са ученицима
Садржај и активности 1. Педагошке основе учења и наставе. 2. Дигитална слика. 3. Обрада слика. 4. Претраживање интернета. 5. Припремање наставног материјала. 6. Ауторска права. 7.Сигурност деце на интернету. 8. Израда припреме за час у електронском облику. 9. Обрада текста. 10. Израда мапе ума. 11. Креирање pdf докумената. 12. Израда аудио и видео туторијала за учење. 13. Израда мултимедијалне презентације. 14. Израда теста за проверу знања. 15. Алати за комуникацију са ученицима. 16. Презентација завршних радова. 17. Евалуација.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
* Програм се реализује само електронским путем.