logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

232 SMART табла у учионици креативности, мотивације и знања Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Немањина 23, 23300 Кикинда
КоординаторДобривој Мартоноши, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-60
АуториВесна Краљ Дамјанов, Татјана Мартоноши, Добривој Мартоноши
РеализаториВесна Краљ Дамјанов, Татјана Мартоноши, Добривој Мартоноши
Општи циљевиРазвијање компетенција наставника за примену савремених технологија у настави; Охрабривање наставника за унапређење наставног процеса
Специфични циљевиУпознавање наставника са могућностима примене SMART табле у настави; Оспособљавање наставника за самостални рад у програму SMART Notebook Software
Садржај и активности 1. Представљање садржаја програма. 2. Степен информатичке писмености учесника семинара.
3. Предности табле SMART („паметна табла“) као наставног средства (досадашња искуства у примени „паметних табли“ у свету и код нас, коришћење ове табле у раду са децом са посебним потребама).
4. Методички аспекти примене табле SMART. 5. Представљање примера добре праксе. 6. Постављање и калибрисање табле SMART. 7. Основна подешавања табле SMART. 8. Упознавање са програмом SMART Notebook Software и његовим могућностима (рад са текстом, графиком, табелама, анимацијама, видео и аудио садржајима у програму SMART Notebook Software) 9. Рад са страницама и фајловима у SMART Notebook Software-у. 10. Креирање и рад са објектима у SMART Notebook Software-у. 11. Употреба табела и елемената галерије у SMART Notebook Software-у. 12. Алати SMART (Recorder, Video Player, Keyboard). 13. Могућности за објављивање и размену креираних садржаја. 14. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)