logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

231 Photoshop етиде – почетни курс дигиталне обраде фотографија Компетенцијa: K1
Приоритети: 8
ИнституцијаЦентар за унапређење наставе "АБАКУС", Љубише Миодраговића бб, 11000 Београд
КоординаторГоран Станојевић, goranpttcentar@yahoo.com, 011/227-84-65, 064/809-06-30
АуториВитомир Радосављевић
РеализаториВитомир Радосављевић, Данка Певац, Жолт Коња, Оливера Марковић, Горан Станојевић
Општи циљевиСавладавање техника и вештина дигиталне обраде фотографија помоћу софтверског алата „Photoshop CS5“
Специфични циљевиСавладавање алата програма, принципа монтаже фотографије; Рад са лејерима, маскама, текстом; Оптимизација фотографија за Интернет
Садржај и активности 1. Основни алати у Photoshop-у (први део). 2. Основни алати у Photoshop-у (други део).
3. Систематизација садржаја. 4. Лејери. 5. Маске. 6. Рад са текстом. 7. Систематизација садржаја.
8. Оптимизација слика за интернет. 9. Завршни рад.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
* Програм може да се реализује и електронским путем.