logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

230 CAD/CAM пројектовање Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаУниверзитет Сингидунум, Данијелова 32, 11000 Београд
КоординаторТања Петричевић, tpetricevic@singidunum.ac.rs, 011/309-32-09, 065/309-32-09
АуториДраган Цветковић, Драган Марковић, Зона Костић
РеализаториДраган Цветковић, Драган Марковић, Зона Костић
Општи циљевиCAD/CAM пројектовање као скуп метода и техника које један пословни систем воде ка остварењу циља. Тежиште је на аутоматизацији индустријског инжењеринга и дизајна.
Специфични циљевиОбука за коришћење алата SolidWorks за израду и креирање једноставних цртежа, параметарских модела елемената и склопова
Садржај и активности 1. Основе програма SolidWorks и кориснички интерфејс. 2. Цртање и основе моделовања делова.
3. Моделовање ливења и ковања. 4. Обртне површи и солиди. 5. Љуске и ребра. 6. Исправљање грешака. 7. Промене на дизајну. 8. Конфигурисање делова. 9. Дефинисање табела и употреба једначина. 10. Употреба цртежа. 11. Склопови и њихова употреба.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)