logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

23 Адаптација ученика на школу и дом Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаСредњошколски дом, Николајевска 1, 21000 Нови Сад
КоординаторМарија Вукелић Басарић, marijavukelicbasaric@gmail.com, 021/423-664, 062/268-102
АуториМарија Вукелић Басарић, Светлана Тодоровић Свешко
РеализаториМарија Вукелић Басарић, Светлана Тодоровић Свешко, Драган Курбалија
Општи циљевиСтицање знања из области адаптације ученика на прелаз из предшколске установе у основну, из основне у средњу школу и професионално оснаживање запослених за креирање програма адаптације
Специфични циљевиУсвајање и унапређивање знања из области адаптације, афективног везивања, сепарације ученика, упознавање са најважнијим истраживањима, формирање уверења о важности примене програма адаптације, оспособљавање за примену теоријских знања у пракси кроз самостално креирање програма превенције проблема у адаптацији
Садржај и активности 1. Афективно везивање. 2. Теоријска схватања природе афективног везивања. 3. Развој и типови афективног везивања. 4. Фактори и услов и развоја различитих типова афективног везивања. 5. Афективно везивање у адолесценцији. 6. Последице различитог квалитета афективног везивања. 7. База сигурности у развоју. 8. Важност афективног везивања за адаптацију у адолесценцији. 9. Повезаност сепарације и адаптације. 10. Преглед истраживања афективног везивања. 11. Начини процене афективног везивања. 12. Психолошка сепарација адолесцената од родитеља. 13. Повезаност психолошке сепарације и ризичног понашања. 14. Повезаност сепарације и адаптације. 15. Приказ истраживања сепарације. 16. Адаптација на школу и дом. 17.Теоријски приступи адаптацији. 18. Фактори адаптације. 19. Мерење адаптације. 20. Приказ истраживања адаптације. 21. Симптоми добре и лоше адаптације. 22. Предвиђање маладаптације. 23. Подстицање адаптације. 24. Мере подстицања квалитетне адаптације. 25. Програми превенције проблема у адаптацији. 26. Искуства у примени систематизованог програма подстицања адаптације у институцијама просвете. 27. Креирање програма адаптације у васпитно-образовним установама. 28. Праћење реализације програма превенције. 29. Могућности и лимити програма адаптације.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)