logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

229 C# Програмски језик – основни курс Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 7
ИнституцијаУниверзитет Метрополитан, Тадуеша Кошћушка 63, 11000 Београд
КоординаторЈелена Самарџић, jelena.samardzic@metropolitan.ac.rs, 011/203-08-85, 063/850-47-36
АуториБошко Мијин, Слободан Јовановић
РеализаториБошко Мијин, Слободан Јовановић
Општи циљевиОвладавање теоријом и практичним применама програмског језика C#. Проучаваће се пажљиво изабрана серија примера примене C#, са комплетним објашњењима. Све важне особине и карактеристике овог програмског језика биће продискутоване и илустроване, као и инсталирање и употреба интегрисаног софтверског окружења за C#
Специфични циљевиСавладавање креирања класа и објеката и операција над њима, у C#; Упознавање са специфичним особинама програмског језика C# ; Употреба расположивих алата у оквиру окружења Visual Studio код пројеката у језику C# за креирање Desktop апликација
Садржај и активности 1. Увод у C#, основни елементи C# програмског језика и NET оквира. 2. Подешавање радног окружења и инсталирање Visual Studio 2010. 3. Кодирање и типови података. 4. Функције и логичке структуре. 5. Матрице, низови и структуре. 6. Класе и оbјекти у Visual C#. 7. Наслеђивање и полиморфизам у C#. 8. Алати у Visual Studio 2010. окружењу. 9.Техника изузетака и функције за валидацију.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
* Програм се реализује само електронским путем.