logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

228 Школа промовише правилну исхрану Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаЗавод за јавно здравље Суботица, Змај Јовина 30, 24100 Суботица
КоординаторНада Косић-Бибић, promocija@zjzs.org.rs, 024/601-069, 063/732-18-05
АуториНада Косић Бибић, Нада Мацура
РеализаториНада Косић Бибић, Нада Мацура
Општи циљевиОчување и унапређење здравља деце школског узраста; Стицање одређених знања, вештина и облика понашања усмерених ка здравом начину живота
Специфични циљевиЕдукација и оспособљавање тимова из школа за укључивање у извођење програма; Развој окружења у школи и око школе који ће бити усмерен ка правилној исхрани
Садржај и активности 1. Пирамида правилне исхране – основни постулати (припрема јеловника по порцијама; значај витамина и минерала за наше здравље – витамин Ц, калцијум, гвожђе; хранљиви састојци, гојазност код младих – шта урадити; решавање проблема неправилне исхране; увођење здравих оброка у школи). 2. Здравствено-васпитни садржаји о правилној исхрани (прве три радионице се спроводе уз мале модификације за ученике I-II разреда основне школе и III- IV разреда; следеће три радионице су намењене деци виших разреда основне школе, а последња радионица је намењена просветним радницима и осталим запосленим у школи). Радионице за ниже и више разреде основне школе имају за циљ упознавање деце са основним постулатима правилне исхране, значајем и функцијом намирница за нормалан раст и развој и њиховом функцијом, као и са поремећајима који настају као последица неправилне исхране. Последња радионица је намењена првенствено оснаживању васпитача: мотивација за акцију и промене ка увођење здравих оброка у школи, као и изградња партнерства.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)