logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

227 Физичко вежбање у функцији превентиве постуралних поремећаја и гојазности код ученика Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаОШ ''Љуба Нешић'', Доситејева 2, 19000 Зајечар
КоординаторJелена Станковић, jeca.bio78@gmail.com, 019/423-656, 063/476-788
АуториЗоран Стојановић
РеализаториБојан Шарчевић, Миљан Јовић, Верољуб Станковић, Драган Тоскић
Општи циљевиДосадашња сазнања из области корективне гимнастике, правилног држања тела и број девијација кичменог стуба, груди и доњих екстремитета и о проблему и узроцима гојазности код ученика општине Зајечар налажу да се преиспита досадашњи рад са децом и ученицима и да се иницира озбиљнији приступ овом проблему. Да подстакне веће ангажовање свих релевантних чинилаца да дође до већег ангажовања васпитача, учитеља, професора разредне наставе и професора физичког васпитања у превентиви, откривању и корекцији постуралних поремећаја и гојазности код деце и ученика. Покретање акције са свим васпитачима, наставницима и професорима у школи ''Правилно седимо'' и већу сарадњу са родитељима и указивање на заједнички проблем и његово решавање у наредном периоду.
Специфични циљевиПодизање нивоа стручног знања, вештине и способности васпитача, учитеља, професора разредне наставе, наставника и професора физичког васпитања; Усавршавање, теоријског и практичног знања са функционалним девијацијама на кичменом стубу, кифозом, лордозом и сколиозом и могућностима на превенцији, откривању и корекцији на часовима физичког васпитања; Унапређење знања о примени метода за корекцију девијација и лечењу у сарадњи са здравственим радницима и родитељима; Упознавање са основним средствима у корекцији, вежбама кинезитерапије, примени Флекси бара, обуком техничких елемената из спортских игара, борилачких спортова, обуком пливања, спортске гимнастике и основних елемената из области атлетике и њиховој примени у настави физичког васпитања, ваннаставним активностима и спортским секцијама
Садржај и активности 1. Основи корективне гимнастике. 2. Анатомија кичменог стуба. 3. Основне дивијације кичменог стуба (кифоза, лордоза и сколиоза). 4. Значај физичког вежбања у смањењу гојазности код ученика. 5. Гојазност као проблем савременог доба. 6. Примена тренинга и карактеристике Флекси бара. 7. Демонстрација рада са ученицима (приказ)
Практичан део: Обилазак Дома здравља – одељења физикалне медицине и упознавање са медицинским помагалима и справама за корекцију и лечење девијација и деформитета код деце и ученика. Радионице: Практични приказ и демонстрација вежби кинезитерапије – корективне гимнастике за функционални стадијум кифозе, лордозе и сколиозе (учесници раде практично). Практични приказ и демонстрација техничких елемената спортских игара ради превенције и отклањања девијација кичменог стуба. Примена обуке и тренинга са Флекси баром ради превенције и отклањања девијација кичменог стуба. Примена базичних спортова, џудоа, алетике, спортске гимнастике и пливања ради превенције и отклањања девијација кичменог стуба. Радионице обуке и тренинга: Рад са децом и ученицима у упознавању са спортским дисциплинама и увод у тренинг. Спортско забавиште, елементарне игре, примена Флекси бара, вежбе за развој мишића и за развијање навика кретања. Спортска школица, моторичко понашање, психолошки развој, здравствени статус деце и ученика, развој моторичких способности и обука и тренинг моторичких активности. Игре са лоптом, активности у природи, вежбе и игре у води.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника25-30
Трајањедва дана (12 бодова)