logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

226 Управљање стресом и стресним реакцијама Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУниверзитет Сингидунум, Данијелова 32, 11000 Београд
КоординаторТања Петричевић, tpetricevic@singidunum.ac.rs, 011/309-32-09, 065/309-32-09
АуториЖарко С. Павић
РеализаториЖарко С. Павић, Тамара Лукић, Лепа Бабић, Славко Алчаковић
Општи циљевиЕдукација и тренинг наставника и запослених сарадника у средњим школама Србије из области управљања стресом и стресним реакцијама; Главна тема програма је: Како редуцирати, спречити и борити се са стресом на радном месту и у његовој околини?
Специфични циљеви1. Упознавање са изворима и узроцима стреса; 2. Упознавање са емотивним, интелектуалним, бихејвиоралним, организационим и здравственим последицама стреса; 3. Механизми одбране од стреса с обзиром на психолошку конституцију и карактеризацију личности; 4. Ефективно управљање и контрола стреса на нивоу организације и на нивоу појединца
Садржај и активности 1 Идентификација извора стреса (утицај навика, обичаја, гледишта и изговора на ниво достигнутог стреса, начини откривања правог узрока стреса). 2. Уочавање адекватних начина борбе са стресом (здрави и нездрави начини управљања стресом). 3. Препознавање и избегавање непотрeбног стреса (учење како рећи „не“, како избећи стресогене појединце и ситуације, како контролисати околину, како се одвојити од нелагодних тема и како направити дистинкцију између „треба“ и „мора“). 4. Промена стресне ситуације (промена начина комуникације и оперативности, спремност на компромис, ефективније управљање временом и својим одлукама). 5. Технике адаптације на стресор (уколико се стресор не може да промени морамо се променити ми сами и то сагледавањем личне и организацијске перспективе, увида у „глобалну слику“, прилагођавања сопствених стандарда и система вредности и фокусирањем на позитивне могућности). 6. Прихватање чињеница које не могу да се промене (одустајање од личне контроле када се нешто не може контролисати без помоћи система, техника „поглед према споља“, размена осећања са оним којем верујете, учење „како заборавити“). 7. Проналажење времена за релаксацију и одмор (здрави начини релаксације, време за релаксацију, одмор са себи блискима, упознавање себе чинећи себи нешто лепо, одржавање капацитета за хумор) 8. Уградња здравих принципа у животни стил (физичка активност, здрава исхрана, редукција кофеина и шећера, избегавање алкохола, цигарета и психостимулативних лекова, добар и квалитетан сан, побољшање емотивног здравља, оптималан баланс између духовног и материјалног).
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)