logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

225 Супстанцу на дистанцу – здравствено-васпитни филм у превенцији злоупотребе дрога Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаИнститут за јавно здравље Војводине, Футошка 121, 21100 Нови Сад
КоординаторСнежана Укропина, snezana.ukropina@izjzv.org.rs, 021/489-78-67, 064/170-91-17
АуториСнежана Укропина, Оља Нићифоровић Шурковић
РеализаториСнежана Укропина, Оља Нићифоровић Шурковић, Слађана Мартиновић Митровић, Душан Чанковић, Виолета Поповић, Јелена Ковачевић
Општи циљевиЕдукација наставника/професора/стручних сарадника у школама за коришћење едукативног филма о превенцији злоупотребе дрога код младих 13-15 година
Специфични циљевиУпознавање наставника/професора/стручних сарадника са садржајем и циљевима едукативног филма, програмом едукације, мерама превенције злоупотребе дрога
Садржај и активности 1. Раширеност злоупотребе психоактивних супстанци (ПАС). 2. Стратегија и Акциони план за борбу против дрога у Републици Србији (пример локалног акционог плана из области превенције злоупотребе ПАС). 3. Мотивација професора/наставника/стручних сарадника за рад са ученицима о превенцији злоупотребе ПАС ради самоевалуације, размене искустава и упућивања на заједничке дискусионе закључке на који начин се могу унапређивати знања, вештине и мотивација запослених у образовању у вези са превенцијом злоупотребе ПАС. 4. Приказ стручно-рецензираног филма „Супстанцу на дистанцу“ (Институт за јавно здравље Војводине).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (6 бодова)