logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

224 Превенција и примена здравих стилова живота у настави и ваннаставним активностима у школи Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУчитељско друштво - Ниш, Краља Стевана Првовенчаног 2, 18100 Ниш
КоординаторБисерка Светозаревић, bisa14@gmail.com, 018/219-039, 069/462-00-10
АуториБојан Пешић, Бисерка Светозаревић, Маја Врачар
РеализаториВесна Динић Арсић, Ирена Митић
Општи циљевиЕдукација наставника за примену здравих стилова живота у настави и ваннаставним активностима
Специфични циљевиOсвешћивање наставника о правилним принципима исхранe; Значај правилног односа према физичким активностима за успешан развој деце; Промоција здравља
Садржај и активности 1.Принципи правилне исхране, неправилно уношење хране, физичка неактивност. 2. Смењивање физичких и психичких активности у току дана. 3. Узроци, врсте и механизми стварања гојазности код деце предшколског и школског узраста. 4. Појам гојазности и умерене физичке активности. 5. Постулати правилне исхране. 6. Поремећаји понашања у исхрани (анорексија, булимија, гојазност). 7. Савремене здравствено/педагошке методе у превенцији неправилне исхране – стратегије процене и технике интервенције. 8. Технике процене здравља (општег стања) у школи/породици. 9. Намирнице које се препоручују за бољу концентрацију и појачане интелектуалне напоре код ученика. 10. Значај правилног односа према исхрани и физичкој активности за успешан раст и развој ученика. 11. Утицај неправилне исхране на когнитивни, емоционални, социјални и развој слике о себи код ученика. 12. Улога породице у превенцији и отклањању поремећаја. 13. Улога школе у превенцији и отклањању поремећаја.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)