logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

223 Превенција и збрињавање деформитета код школске деце и омладине Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаСтручна школа за естетику, стил и културу тела ШКОЛЕСТ, Узун Миркова 3, 11000 Београд
КоординаторСенка Мазић, skolest@beotel.net, 011/328-79-41
АуториСенка Мазић
РеализаториДраган Вуловић, Раде Јагодић, Љиљана Тодић
Општи циљевиОспособљавање извођача наставе за рад на препознавању, превенцији и третману деформитета, ради унапређења, заштите и очување здравља деце развојем њихових моторичких активности
Специфични циљевиУпознавање полазника са анатомским и физиолошким карактеристикама кичменог стуба, раменог појаса и доњих екстремитета и патологијом деформитета ових регија код школске деце
Садржај и активности 1.Анатомско-физиолошке карактеристике локомоторног апарата у деце и омладине. 2. Препознавање патолошких стања локомоторног апарата. 3. Значај вежбања у превенцији и збрињавању поремећаја локомоторног апарата код деце и омладине. 4. Практична обука – демонстрација и увежбавање техника превентивног и корективног вежбања (радионица).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)