logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

222 Први корак превенције болести зависности Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаOШ "Вук Караџић", Маршала Тита 1, 24210 Бајмок
КоординаторРајка Томановић Токовић, tokovics@open.telekom.rs, 024/530-279, 064/427-88-41
АуториРајка Томановић Токовић
РеализаториРајка Томановић Токовић, Томислав Вајс, Светлана Илијашевић, Бошко Маравић
Општи циљевиУпознавање полазника семинара са проблематиком болести зависности, етиологијом, патогенезом; Оснаживање и повећање нивоа компетенције просветних радника да се активно укључе у превенцију болести зависности
Специфични циљевиОбука и подршка полазницима за примену програма „Први корак превенције болести зависности“; Посредством полазника укључивање родитеља у ову активност
Садржај и активности 1.Болести зависности (посебан осврт на наркоманију, узрочници, симптоматологија, патогенеза болести). 2. Врста наркотика (индивидуални рад везан за врсте наркотика). 3. Презентација едукативне бајке о болестима зависности и њиховим штетностима. 4. Презентација рада са децом. 5. Упућивање у примену програма – први корак превенције болести зависности. 6. Наркоман и његова породица (како препознати, улога породице у превенцији). 7. Вођена фантазија (дискусија о томе како реаговати ако посумњамо да неко дете користи неке од психоактивних супстанци).
Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)