logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

220 Помоћ помагачима – очување психофизичког здравља Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког Одреда 6, 16000 Лесковац
КоординаторГордана Станковић, csuleskovac@gmail.com, 016/214-555, 064/897-39-47
АуториИвана Станковић, Марина Илић
РеализаториМарина Илић, Ивана Станковић, Александра Гроздановић
Општи циљевиПроширивање сазнања о последицама дуготрајног стреса у педагошком раду; Упознавање васпитног особља са стратегијама заштите менталног здрављa
Специфични циљевиДефинисање ризика за психофизичко здравље које педагошка пракса носи; Синдром изгарања, фазе његовог развоја; Контратрансфер и посредна трауматизација
Садржај и активности 1. Уводни тест знања. 2. Педагошка пракса (помагачке професије) и ментално здравље. 3. Синдром изгарања. 4. Контратрансфер 5. Посредна трауматизација. 6. Фактори који доприносе појави стреса. 7. Препознавање знакова стреса. 8. Физиолошке последице стреса – индивидуално мапирање. 9. Контрола стреса, брига о себи. 10. Израда личних стратегија самозаштите. 11. Евалуација семинара (излазни теста знања, евалуациони упитника).

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)