logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

22 Aзбука сарадње школе и породице Компетенцијa: K3
Приоритети: 4, 7
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Немањина 23, 23300 Кикинда
КоординаторДобривој Мартоноши, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-60
АуториМилица Брстина Кочиш, Јован Кочиш
РеализаториМилица Брстина Кочиш, Јован Кочиш, Добривој Мартоноши
Општи циљевиИзграђивање квалитетних односа између школе и породице
Специфични циљевиРазвијање и унапређивање сарадње, демократских односа и побољшање квалитета информисања међу свим актерима живота и рада у школи
Садржај и активности 1. Уводни део (упознавање учесника са програмом, дневним распоредом активности и правилима рада). 2. Сарадња школе и породице (уочавање потреба родитеља и наставника у сарадњи; уочавање примарних проблема који ометају сарадњу и могући начини њиховог превазилажења). 3. Односи између школе и породице у процесу сарадње (упознавање са техникама ненасилне комуникације; уочавање важности односа школе и породице за квалитет, ефикасност и рационалност у сарадњи; уочавање једнакости актера у сарадњи). 4. Облици сарадње (принципи у раду са родитељима; индивидуални контакти; сарадња са групама родитеља; одељенски састанци родитеља; заједнички састанци родитеља, ученика и наставника; остали облици сарадње – писмено информисање родитеља, предавања за родитеље, учешће родитеља у активностима школе). 5. Родитељски састанак као облик сарадње – припрема за родитељски састанак – садржај, време, простор, начин сазивања...; умеће вођења родитељског састанка). 6. Евалуација.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)