logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

218 Метаморфоза – дрога – превенција наркоманије Компетенцијa: K1
Приоритети: 2, 7
ИнституцијаФондација менталне хигијене "Експекто", Шанућева 27, 24100 Суботица
КоординаторЛивиа Јоо Хорти, joo.horti.livia@gmail.com, 024/687-620, 063/585-209
АуториЛивија Јо-Хорти, Тинде Риц Денч, Илдико Менђан Плетикосић
РеализаториДијана Живановић, Ливија Јо-Хорти, Тинде Риц Денч, Илдико Менђан Плетикосић
Општи циљевиПримарна превенција наркоманије (спречавање употребе наркотика); Секундарна превенција (сузбијање употребе наркотика, смањење последица наркоманије)
Специфични циљевиМобилизација просветних радника за активно учешће у превенцији наркоманије; Освешћивање одговорности одраслих; Ширење информација о наркоманији; Развијање емпатије и превенција дискриминације према популацији захваћеној болестима зависности
Садржај и активности 1. Вођење кроз интерактивну, мултимедијалну изложбу „Метаморфоза – дрога“. 2. Ефекти различитих наркотика. 3. Радионица о узроку наркоманије. 4. Радионица за оснаживање у раду са родитељима. 5. Радионице за развијање подршке вулнерабилној групи. 6. Вежбе за развијање комуникације са погођеном групом.

Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника16 -20
Трајањетри дана (24 бода)