logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

216 Курс прве помоћи Компетенцијa: K1
Приоритети: 1, 5
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 37000 Крушевац
КоординаторГордана Симић, pregoness@open.telekom.rs, 062/803-13-74
АуториГордана Симић
РеализаториГордана Симић, Марија Петровић, Ивана Мијајловић, Стефанија Трајковић, Дејан Јевтић, Taмара Васиљевић
Општи циљевиОснаживање запослених у предшколским и школским установама у примени прве помоћи
Специфични циљевиОспособљавање полазника да самостално пружају адекватну неопходну прву помоћ, прва карика у ланцу преживљавања, активно учествују у спасавању живота
Садржај и активности Интерактивно учење кроз примере и практичан рад. 1. Теоретска обука о ургентним стањима - упознавање са врстама, начином и значајем збрињавања повреда, болести и акциденталних стања. 2. Практични рад – савладавање и увежбавање вештина неопходних у пружању прве помоћи (заустављање крварења, постављање имобилизације, оживљавања).

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)