logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

215 Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци (ПАС) Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаГрадски завод за јавно здравље Београд, Булевар Деспота Стефана 54а, 11000 Београд
КоординаторСветлана Јанковић, jankovic.svetlana@gmail.com, 011/207-86-55, 063/718-99-80
АуториСветлана Јанковић, Eleanor Hill, Sue Occleston, Patricia King, Зора Дешић, Јасмина Николић
РеализаториСветлана Јанковић, Зора Дешић, Јасмина Николић, Снежана Матић, Душанка Матијевић, Бранко Новокмет, Весна Филиповић, Светлана Миленовић, Ивана Оролицки, Маја Попов, Сандра Јовановић, Светлана Андријанић, Јелена Антић, Мила Tодоровић, Зоран Сретеновић, Ивана Радовић, Сузана Петровић, Јасмина Гејо, Слађана Грбић, Татјана Сурдучки, Ева Божић
Општи циљевиУнапређивање капацитета наставника за превенцију злоупотребе ПАС
Специфични циљевиОспособљавање наставника за примену методе Заједничко учење кроз акцију; Оспособљавање наставника да код ученика развијају активан приступ против злоупотребе ПАС
Садржај и активности 1. Заступљеност употребе психоактивних супстанци међу децом и омладином у Србији. 2.Физичке, менталне и друштвене последице коришћења психоактивних супстанци. 3. Упознавање са методом „заједничко учење кроз акцију“. 4. Значај тимског рада. 5.Разумевање везе осећања и понашања, препознавање ризичног понашања. 6.Развој делотворних стратегија реаговања на негативне утицаје. Активности: 1. Идентификовање проблема у вези са злоупотребом психоактивних супстанци у непосредном окружењу. 2. Спровођење истраживања везаног за изабрани проблем. 3. Планирање и спровођење акција за решавање проблема. 4. Вредновање предузетих акција и постигнутих резултата.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)