logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

214 Корак, корективна гимнастика, вежбе за превенцију и корекцију телесних деформитета Компетенцијa: K1
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаКлуб корективне гимнастике "Корак", Матије Гупца 10, 24100 Суботица
КоординаторЉубомир Станкић, korak99@eunet.rs, 024/541-942, 063/725-48-01
АуториЉубомир Станкић
РеализаториБранка Протић-Гава, Тијана Крсмановић, Јасмина Кнежевић, Борислав Обрадовић, Јосип Лепеш, Мирослав Кнежевић, Љубомир Станкић
Општи циљевиОсавремењавање наставе физичког васпитања; Подизање квалитета наставе физичког васпитања у складу са Образовним стандардима за крај обавезног образовања
Специфични циљевиСтручно усавршавање педагога физичког васпитања за самостално организовање часова корективне гимнастике; Укључивање корективне гимнастике у програм наставе физичког васпитања; Развијати код ученика прихватање здравог и активног начина живота. Да помогне ученицима не само да развију сопствену моторику и психосоцијалне вештине, већ и да усвоје знања, ставове и одређене облике понашања који ће им бити потребни приликом избора здравог стила живота
Садржај и активности 1.Теоретска обрада деформитета кичменог стуба, грудног коша, ногу и стопала. 2. Укључивање у наставу физичког васпитања деце са посебним потребама. 3. Психолошки аспект одрастања деце са деформитетима кичменог стуба и њихово укључивање у наставни процес.
Реализација садржаја планирана је по групама, које су подељене по називима телесних деформитета, (кифозе, лордозе...). Практични део је организован као корективни рад, вежбе за превенцију (јачање појединих мишићних група, развој еластичности, правилних навика...) и корекцију телесних деформитета, дијагностика соматоскопском методом, вежбе истезања као припрема за корективни рад.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)