logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

212 Вртић промовише здравље Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаЗавод за јавно здравље Суботица, Змај Јовина 30, 24100 Суботица
КоординаторНада Косић-Бибић, promocija@zjzs.org.rs, 024/601-069, 063/732-18-05
АуториНада Косић Бибић, Еника Черник
РеализаториНада Косић Бибић, Еника Черник
Општи циљевиОчување и унапређење здравља деце предшколског узраста; Стицање одређених знања, вештина и облика понашања усмерених ка здравом начину живота
Специфични циљевиЕдукација и оспособљавање тимова из вртића за укључивање у извођење програма; Развој окружења које ће у свим својим аспектима бити усмерено ка здрављу
Садржај и активности Здравствено-васпитни садржаји: људско тело – делови тела, унутрашњи органи, наша чула; хигијена тела и руку, уста и зуба; дисање на нос и уста (респираторне инфекције); како да очувамо наше срце; како перемо зубе и зашто перемо зубе; увођење прања зуба код деце у вртићу; правилна исхрана; умереност, прича о Перици који је научио да правилно једе слаткише; чуло укуса, где осетимо укус; физичка активност; безбедан саобраћај и безбедно окружење; повреде и пружање прве помоћи; у болници, код лекара и зубара; решавање проблема у групи и другарство; разумевање емоција; понашање и порeмећаји понашања код деце; понављање облика, корелација математике и здравственог васпитања; представљање здравственог васпитања у завршним представама.
Радионице: а) Радионице за млађи предшколски узраст имају за циљ упознавање деце са основним деловима људског тела и њиховом функцијом, упознавање са вештинама одржавања личне хигијене, развијање позитивног осећаја према себи и своме телу, као и превенцији повреда. б) Радионице за старији предшколски узраст шире и детаљније обрађују унутрашње делове људског тела и њихову функцију. в) Радионице за оснаживање тимовима у предшколским установама (васпитачи, медицинске сестре, нутриционисти, педагози/психолози): увођење прања зуба код деце у вртићу, разумевање емоција, понашање и поремећаји понашања, представљање здравственог васпитања у завршним представама.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)