logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

211 Водич за васпитаче – породица у вртлогу дроге Компетенцијa: K1
Приоритети: 1, 7
ИнституцијаДруштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, 21100 Нови Сад
КоординаторЗденка Рајковић, atinaimina@neobee.net, 021/544-029, 064/863-40-50
АуториНедељко Јовић
РеализаториНедељко Јовић, Маријана Стефановић
Општи циљевиМотивисање и подршка наставницима у преузимању одговорне и активне улоге у превенцији злоупотребе ПАС; Стицање вештина и знања наставника да се планира и спроводи систематски и континуирани превентивни рад у школи, која би обухватила све интересне групе: ученике, наставнике, родитеље и локалну заједницу
Специфични циљевиСаветодавни рад са породицама, симптоматологија злоупотребе ПАС; Планирање акција помоћи, подршке и саветодавног рада са младим зависницима, узрок рецидива и планирање мера заштите
Садржај и активности 1. Адолесценција и ризична понашања младих. 2. Типологија ризичних породица и саветодавно-превентивни рад са родитељима. 3. Подела ПАС-начин кориштења, знаци, симптоми злоупотребе, последице. 4. Како препознати наркомана и како реаговати. 5. Тестирање на дроге. 6.Терапија болести зависности, узроци рецидива. 7. Практична примена знања у планирању превентивних и саветодавних активности у школској средини.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)