logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

210 Васпитањем и образовањем у школи до сексуалне културе Компетенцијa: K1
Приоритети: 1, 7
ИнституцијаУдружење Креативни учитељи, Саве Ковачевића 138, 11309 Лештане
КоординаторМомчило Степановић, stlamomcilo@gmail.com, 011/228-09-32, 064/135-72-78
АуториЈасмина Пантић, Мила Паунић, Снежана Лазаревић, Момчило Степановић, Страхиња Лазаревић, Маја Станојевић
РеализаториЈасмина Пантић, Мила Паунић, Снежана Лазаревић, Момчило Степановић, Страхиња Лазаревић, Марија Манојловић, Маја Станојевић
Општи циљевиПодизање нивоа здравствене културе у области сексуалног васпитања и превенције нежељених понашања – здрави стилови живота
Специфични циљевиЕдукација наставника и васпитача о значају и елементима сексуалног васпитања ученика у школама и факторима ризика
Садржај и активности 1. Сексуално васпитање деце у школама (потребе у пракси, циљеви и задаци; значај увођења сексуалног васпитања у наставну праксу као наставног предмета; статистички подаци; анализа анкете о потреби увођења сексуалног образовања у школама, са становишта родитеља, наставника и ученика; едукативна игра „Да ли се чујемо?“; практични значај – шта ученици добијају). 2. Технике рада и начини њиховог спровођења (дискусије; „вртлог идеја''; играње улога; поучне игре и симулације; практични примери; причање прича; дебате; вежбање животних вештина специфичних за одређени контекст са другима). 3. Концепт здравља (радионица – Шта значи ''бити здрав'' и шта све утиче на здравље; Животне вештине и животне вредности у служби здравља). 4. Пубертет (Опште карактеристике – емоционалне, физичке и социјалне; радионица – Са ким разговарају по питању полности; Разлози за превремено ступање у сексуалне односе; Како улити сигурност и стећи поверење код ученика; Злостављање и насиље). 5. Репродуктивно и сексуално здравље (Односи међу половима; радионица – Ризичан сексуални однос; активности – Безбеднији сексуални однос; Трудноћа у адолесценцији; Контрацепција; Кораци у доношењу добрих одлука – обука за примену асертивних техника; Притисак вршњака – реаговање на притисак - презентација, радионица, излагање, дискусија) 6. ХИВ и ППИ – полно преносиве инфекције (Шта је ХИВ и ППИ, статистички подаци; Начини преношења – истине и заблуде; ХИВ и ми – видео запис; Живот са ХИВ-ом; Живот са ХИВ позитивном особом; Хигијена, превенција, лечење – радионице)

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)