logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

21 Унапређивање рада образовно-васпитне установе на основу резултата истраживања Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаПрехрамбено-шумарска и хемијска школа, Змај Јовина 3, 22000 Сремска Митровица
КоординаторДрагана Малешевић, mpns.dmalesevic@gmail.com, 064/371-04-42
АуториДрагана Малешевић, Јован Вукчевић
РеализаториДрагана Малешевић, Јован Вукчевић
Општи циљевиОспособљавање учесника семинара за истраживачку компетенцију
Специфични циљевиУпознавање учесника семинара са врстама истраживања и њиховом применом, индивидуално (у својој учионици) и у тимовима установе (у целокупној образовно-васпитној установи) у функцији унапређења рада; Оспособљавање учесника семинара за пројектовање
Садржај и активности 1. Уводна активност (представљање, правила рада, очекивања од семинара, активности, циљеви и динамика семинара). 2. Визија школе и искуства учесника семинара у истраживању појава и процеса образовно-васпитној установи (у свом одељењу и у установи). 3. Значај и врсте истраживања у образовно-васпитним установама у функцији унапређивања рада установе. 4. Идентификовање актуелних проблема у образовно-васпитној установи. 5. Планирање истраживања у току школске године. 6. Формирање тима (тест)и лидерство. 7. Избор проблема истраживања. 8. Пројектовање истраживања. 9. Израда инструмената истраживања. 10. Извођење истраживања. 11. Обрада и анализа података истраживања. 12. Извештавање о резултатима и предлози начина унапређивања. 13. Плана за унапређивање рада. 14. Спровођење плана унапређивања и праћење промена. 15. Начини праћења спровођења активности плана унапређивања. 16. Истраживање у образовно-васпитној установи као непрекидан процес (систематизација). 17. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника25-30
Трајањедва дана (16 бодова)