logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

208 Болести зависности – препознавање, реаговање, превенција – оно што наставници треба да знају Компетенцијa: K1
Приоритети: 1, 7
ИнституцијаУдружење Креативни учитељи, Саве Ковачевића 138, 11309 Лештане
КоординаторМомчило Степановић, stlamomcilo@gmail.com, 011/228-09-32, 064/135-72-78
АуториСтевица Борковић, Гордана Петровић, Никола Лаловић
РеализаториСтевица Борковић, Гордана Петровић, Никола Лаловић
Општи циљевиЕдукација полазника о болестима зависности, могућностима њиховог раног препознавања и адекватним начинима реаговања
Специфични циљевиОспособљавање полазника да адекватно реагују у ситуацијама породичне или ученичке зависности; Разоткривање заблуда према болестима зависности
Садржај и активности 1. Појам дрога, историјат, врсте и особине дрога. Радионица – Истраживање „Шта су дроге? “ (појам дрога, историјат, врсте и особине дрога, начин деловања дрога на централни нервни систем, психолошка зависност, физичка зависност, толеранција - појам и објашњење пада и пораста толеранције, поремећај ендорфина код злоупотребе дрога). 2. Заблуде и промена ставова према дрогама. Радионица – Истраживање о ставовима полазника обуке према психоактивним супстанцама и зависницима (типичне заблуде и промена ставова према дрогама и другим облицима зависности). 3. Фактори који доприносе да се дроге узимају, рано препознавање деце, омладине и оних који конзумирају психоактивне супстанце. Радионица – Истраживање ризичних фактора (Фактори који доприносе да се дроге узимају, савремена истраживања ризичних фактора који наводе омладину да пробају и наставе да узимају неку психоактивну супстанцу, супстанце које се најпре узимају, рано препознавање деце и омладине који конзумирају психоактивне супстанце; Упознавање фактора који доприносе опредељивању за узимање психоактивних супстанци и препознавање конзумената). 4. Обука за препознавање и адекватно реаговање – како препознати показатеље ризика у породици ученика, начин реаговања и сарадње. Радионица – Истраживање „Ризичне породице и појединци, особености знаци зависности“ (посматрано из позиције васпитача, наставника, професора и других стручних радника и стручних сарадника; како препознати ризичне породице и родитеље-зависнике чија деца бораве у образовним установама, начин реаговања у таквим ситуацијама; темперамент зависника, карактеристике, болест зависности код једног или оба родитеља – наркоманија, алкохолизам, коцка; агресивност родитеља према наставном особљу; како препознати ризичну децу у школским установама и начини реаговања у таквим ситуацијама). 5. Надлежности примарне, секундарне и терцијалне заштите и превенције (Сарадња у лечењу и спречавању рецидива; Секундарна и терцијална превенција наркоманије; Надлежности и мере заштите од штетних последица; Упознавање секундарне и терцијалне превенције (ток лечења, спречавање рецидива, узроци рецидива, нови начини спречавања појаве рецидива у савременом добу технологије и информатике, клубови лечених зависника; Искуства са клиника). 6. Законска регулатива о психоактивним супстанцама (Предавање о законској регулативи која се односи на упутребу и стављање у промет опојних дрога).

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)