logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

207 Безбедност ученика у школским објектима Компетенцијa: K1
Приоритети: 1,7
ИнституцијаКриминалистичко-полицијска академија, Цара Душана 196, 11080 Земун – Београд
КоординаторСаша Мијалковић, mijalkovics@yahoo.com; sasa.mijalkovic@kpa.edu.rs, 064/892-50-02, 063/370-386
АуториСаша Мијалковић
РеализаториСаша Мијалковић, Горан Бошковић, Дане Субошић, Бранкица Ђуришић, Далибор Кекић
Општи циљевиРазвијање безбедносне културе наставника, стручних сарадника и чланова управа школа, као и њихових едукативних квалификација из области безбедности, а посредно и ученика и њихових родитеља, што би резултирало унапређењем безбедности у школским објектима
Специфични циљевиОспособљавање за благовремену и правилну идентификацију претњи безбедност ученика и развијање способности за правовремено реаговање; унапређење менаџерских способности за креирање и спровођења мера превенције угрожавања безбедности ученика
Садржај и активности 1. Досадашња искуства и напори на пољу унапређивања безбедности ученика у школским објектима. 2. Доминантни облици угрожавања безбедности ученика у школским објектима. 3. Субјекти чувања и унапређивања безбедности ученика у школским објектима. 4. Менаџмент унапређивања безбедности у школама – студија случаја „Звездара“.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, стручни сарадник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)