logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

206 7 корака превенције болести зависности Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 7
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког Одреда 6, 16000 Лесковац
КоординаторГордана Станковић, csuleskovac@gmail.com, 016/214-555, 064/897-39-47
АуториВања Илић, Гордана Станковић
РеализаториВања Илић, Гордана Станковић
Општи циљевиПодизање нивоа знања просветних радника о штетности психоактивних супстанци
Специфични циљевиНадоградња знања и вештина наставника и стручних сарадника које ће младим људима помоћи да се суоче са проблемима и притисцима друштва у области злоупотребе психоактивних супстанци
Садржај и активности 1. Превенција болести зависности. 2. Обука просветних радника за интерактивни рад, тимски рад, рад кроз игру и заједничку акцију, преко интерактивних радионица у раду са децом.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)