logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

205 Функционалност уџбеника историје за основне и средње школе Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење наставника "Доситеј Обрадовић", Пљевљанска 2, 11000 Београд
КоординаторДрагана Мишић, misic62@gmail.com, 011/616-78-09, 064/282-81-54
АуториЕма Миљковић Бојанић, Никола Самарџић
РеализаториЕма Миљковић Бојанић, Никола Самарџић, Радивој Радић, Александар Растовић, Сузана Рајић, Данијела Стефановић, Синиша Мишић, Весна Рашковић, Драгана Мишић
Општи циљевиОспособљавање наставника за савремени приступ у настави; Јачање компетенције наставника у области нових научних достигнућа; Оспособљавање наставника за савремени методолошки приступ наставним садржајима; Оспособљавање наставника за прилагођавање наставног процеса савременим научним достигнућима
Специфични циљевиОспособљавање наставника за примену стандарда у настави историје, развијање комуникацијских вештина код наставника и размена искуства
Садржај и активности 1. Теме из историје старог века у уџбеницима за основну и средњу школу. 2. Општа историја средњег века у уџбеницима за основну и средњу школу. 3. Национална историја средњег века у уџбеницима за основну и средњу школу. 4. Национална историја новог века у уџбеницима за основну и средњу школу. 5. Општа историја новог века у уџбеницима за основну и средњу школу. 6 Национална историја 19. века у уџбеницима за основну и средњу школу. 7. Историја 20. века у уџбеницима за основну и средњу школу.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)