logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

204 Филозофија образовања у контексту друштвених промена Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 37000 Крушевац
КоординаторЗорица Кубурић, zoricakuburic@gmail.com, 063/778-02-60
АуториЗорица Кубурић
РеализаториЗорица Кубурић, Снежана Дачић, Ана Кубурић
Општи циљевиФормирање интердисциплинарног приступа наставничком занимању и развијање свести о променама концепција образовања у вези са друштвеним променама
Специфични циљевиРазматрање приступа и концепције образовања у Србији стављањем у контекст са другим тренутно присутним концепцијама образовања на европском плану
Садржај и активности 1. Приказ образовања као посебне делатности у оквиру друштвене поделе рада у свету и код нас. 2. Филозофија образовања у различитим епохама. 3. Циљеви васпитања и образовања у контексту друштвених промена. 4. Промена парадигме од традиционалног разумевања улоге наставника у настави која носи идеју активног учења којим се развија мишљење. 5. Која промена вредности стоји иза императива да је данас потребно што више подстицати ученике да активно мисле, истражују, решавају проблеме и тиме усвоје навике и способности које ће и касније користити, стил мишљења својствен одређеној дисциплини. 6. Наставничко занимање на путу професионализације – како стићи до циља. 7. Активност наставника у разговору и писаној форми. 8. Увид у релевантну литературу. 9. Циљ наставе, циљ наставних јединица и постављених задатака.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)