logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

203 Уџбеник и оригинални текст у настави филозофије и друштвених наука Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаКреативна педагогија, Косовска 77, 12000 Пожаревац
КоординаторЖивкица Ђорђевић, zizipo77@hotmail.com, 012/541-796, 064/372-65-02
АуториМилош Јеремић, Иван Маринковић, Дејан Спасић, Живкица Ђорђевић, Радиша Ђорђевић
РеализаториМилош Јеремић, Иван Маринковић, Дејан Спасић, Живкица Ђорђевић, Радиша Ђорђевић
Општи циљевиУнапређење компетенција наставника филозофије и друштвених наука за критичку и креативну употребу текста у настави
Специфични циљевиСтицање знања о најновијим стандардима и техникама коришћења текста у настави; Развијања компетенција за унапређење читалачке вештине ученика
Садржај и активности 1. Читалачке компетенције (разумевање, резимирање, идентификовање аргумената, интерпретација, нелинеарно читање, критичко читање текста). 2. Критичко, креативно и комплексно (мултидимензионално) мишљење (Липман). 3. Аналитичко, критичко и дивергентно мишљење. 4. Препоруке Унеска за наставу филозофије и друштвених наука. 5. Одређивање циља и исхода часа на коме се користи текст метода. 6. Врсте питања везаних за текст (питања за повезивање са претходним знањем ученика, питања за разумевање и питања за рефлексију о тексту). 7. Врсте задатака и налога (интерпретација, драматизација, упућивање на друге изворе, истраживање). 8. Хоризонтално и вертикално повезивање ради развоја, интердисциплинарности и интеркултуралности при избору и обради текста у настави. 9. Принципи избора и адаптације текста. 10. Стратегије вредновања постигнућа ученика при употреби текста у настави филозофије и друштвених наука.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)