logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

202 Употреба књижевних дела на часовима верске наставе Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаБогословија Светог Јована Златоуста, Владимира Роловића бб, 34000 Крагујевац
КоординаторЗоран Крстић, zorank62@gmail.com, 034/371-150, 063/633-286
АуториМилош Хајдуковић, Јован Благојевић
РеализаториМилош Хајдуковић, Јован Благојевић
Општи циљевиПостизање већег степена интеграције верске наставе унутар образовног система остваривањем корелације са другим предметима
Специфични циљевиУсавршавање повезивања наставних садржаја верске наставе са наставним садржајима српског језика и књижевности у циљу постизања већег степена корелације
Садржај и активности 1. „Антички мит и његов утицај на морал и књижевно стваралаштво античког периода“ (проблем мита, његов настанак, функције и рецепције у античком књижевном стваралаштву; особености митског начина говора и значај који је мит имао за књижевно стваралаштво у морално обликовање човека античког и позноантичког, тј. ранохришћанског периода и на који начин обрада појединих митова и античких дела може допринети успешнијој реализацији часова верске наставе). 2. „Библија као књижевно дело“ (утицај књижевног стваралаштва Истока на настанак Библије, обрада Библије као сакралног и као књижевног текста, употреба митолошке грађе која се јавља у Библији и ван ње и стил писања; утицај одељака из Старог Завета на даље књижевно стваралаштво). 3. „Утицај Библије и хришћанског морала на средњовековно књижевно стваралаштво“ (средњовековно књижевно стваралаштво и његова условљеност хришћанским поимањем морала, света и човека као и реакција на политичку улогу Цркве и стварање световне књижевности). 4. „Религијски мотиви у савременом књижевном стваралаштву“ (поновно интересовање за религију у савременом књижевном стваралаштву, употреба мита и синкретизам хришћанских и паганских мотива у епској фантастици).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)