logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

201 Унапређење наставе историје у основној школи Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаИздавачка кућа "НОВИ ЛОГОС" д.о.о., Цара Душана 48, 11000 Београд
КоординаторАлександра Борисављевић, aleksandra.borisavljevic@logos-edu.rs, 011/263-65-20, 060/800-11-05
АуториРатомир Миликић, Драгица Кољанин, Душко Лопандић, Владимир Петровић, Ивана Петровић
РеализаториРатомир Миликић, Драгица Кољанин, Душко Лопандић, Владимир Петровић, Ивана Петровић, Мања Милиновић, Мирјана Бонџић
Општи циљевиПодизање нивоа знања, вештина и способности и формирање ставова наставника историје о савременим тенденцијама у историји и дидактичко-методичком раду са ученицима; Унапређивање знања наставника из методике наставе историје
Специфични циљевиИзвођење наставе кроз радионице; Корелацијa историје са осталим наукама; Тематско интердисциплинарно планирање у настави; Тимски рад и рад у групама; Оспособљавање наставника за примену разноврсних облика рада и планирање разноликих активности ученика
Садржај и активности 1. Иновације у настави историје (уводно излагање о иновацијама у настави историје, анализа ученичких и наставничких активности). 2. Национална историја (савремена истраживања у националној историји – савремене тенденције у настави националне историје, политичка историја и корелација са општим друштвеним појавама у прошлости, локална историја, начин развијања веће пажње код ученика, историја приватног живота српског народа у прошлости; конципирање различитих типова задатака уз примену стандарда знања и постигнућа за основну школу, узроци и последице историјских процеса). 3. Историја Балкана у старом веку (историја Балкана у поменутом периоду кроз мултидисциплинарна истраживања и савремене научна достигнућа). 4. Тематско интердисциплинарно планирање у настави историје (тематско планирање и корелација између историје и осталих наставних предмета у основној школи).
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа
Број учесника20-30
Трајањеједан дан (8 бодова)