logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

200 Средњи век у настави историје Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЦентар за напредне средњовековне студије, Ломина 51, 11000 Београд
КоординаторНевен Исаиловић, neven.isailovic@gmail.com, 061/178-11-51, 064/152-58-50
АуториСрђан Рудић, Станоје Бојанин
РеализаториСрђан Рудић, Станоје Бојанин, Небојша Порчић, Невен Исаиловић, Александар Крстић, Драгић Живојиновић, Жарко Вујошевић
Општи циљевиУнапређивање разумевања феномена средњег века у настави историје кроз димензијe истраживања и тумачења прошлости
Специфични циљевиСтицање знања и упознавање са новим достигнућима у области опште и националне историје средњег века; Продубљивање знања о достигнућима српске и европске историографије средњег века; Упознавање са најновијим правцима историографских истраживања у области медиевистике; Оспособљавање наставника за савремени приступ у настави историје; Јачање компетенције наставника у области примене нових научних достигнућа; Оспособљавање наставника за савремени методолошки приступ наставним садржајима; Оспособљавање наставника за прилагођавање наставног процеса савременим научним достигнућима; Развијање комуникацијских вештина наставника и размена искустава
Садржај и активности 1. Методологија истраживања средњовековне историје. 3. Историја и традиција. 4. Помоћне историјске науке у настави историје. 5. Кључне теме/проблеми средњовековне босанске историје. 6 Коришћење историјских извора у настави историје средњег века. 7. Крсташки покрет, Византија и Медитеран (XI-XV век) у настави историје. 8. Човек и његово окружење - историјска географија српских земаља у средњем веку. 9. Патрони и клијенти: држава и њен "апарат" у средњем веку. 10. Евалуација семинара.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)