logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

20 Унапређење саобраћајног образовања и васпитања – 10 лекција које живот значе Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаМодел 5 д.о.о., Бачванска 21/I, 11000 Beograd
КоординаторЗвездан Пешовић, zvezdan@model5.rs, 011/285-15-71
АуториКрсто Липовац, Дејан Јованов, Елеонора Влаховић
РеализаториКрсто Липовац, Дејан Јованов, Елеонора Влаховић
Општи циљевиПревенција саобраћајних незгода са децом, тј. смањење броја и последица саобраћајних незгода у којима учествују деца
Специфични циљевиСтицање нових знања и вештина подучавања у овој области, оспособљавање наставника и васпитача за правилну примену специјализованих књига-приручника ("10 лекција које живот значе"), подстицање мотивације наставника и васпитача да се баве овом тематиком, подстицање формирања правилних ставова према безбедности деце у саобраћају и др.
Садржај и активности 1. Приказ проблема угрожености деце у саобраћају. 2. Најчешће опасне ситуације у којима деца страдају. 3. Модели превенције страдања деце у саобраћају. 4. Системски приступ управљању безбедности саобраћаја у зони школе. 5. Психолошке карактеристике деце школског узраста у функцији саобраћајног образовања. 6. Примена „10 лекција које живот значе“ у настави (I-V). 7. Примена „10 лекција које живот значе“ у настави (V-Х). 8. Приказ најбоље праксе образовања и васпитања у области саобраћаја (рад са децом у учионици, на полигону и у реалним усливима).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи
Број учесника10-30
Трајањедва дана (10 бодова)