logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

2 Библиотека – место читања, учења, истраживања Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 8
ИнституцијаБиблиотекарско друштво Србије, Скерлићева 1, 11000 Београд
КоординаторВесна Црногорац, crvesna@sezampro.rs, 018/532-816, 063/771-66-91
АуториВесна Црногорац
РеализаториВесна Црногорац, Весна Ињац Малбаша, Жељко Вучковић
Општи циљевиСтицање нових и проширивање постојећих знања за успешно остваривање образовно-васпитне и библиотечко-информационе функције библиотеке у друштву знања
Специфични циљевиОбавештеност библиотекара и наставника о значају библиотеке и важности информационе писмености као средишног концепта доживотног учења
Садржај и активности 1. Компетенције библиотекара за рад са децом и његова улога у подстицању читања и коришћења школске библиотеке. 2. Развој мотивације код деце за новим сазнањима (учење и истраживање у библиотеци). 3. Информациона писменост (знања, вештине и ставови) и коришћење информационе технологије. 4. Дигитална библиотека (World Digital Library). 5. Информациони извори и дигиталне збирке – Europeana, Google Books... упознавање наставника са релевантним онлајн изворима и базама у проналажењу релевантних информационих ресурса, дисеминација информација... 6. Правни оквир рада школског библиотекара и библиотеке према новом Закону о библиотечко-
-информационој делатности (2011) и стандардима. 7. Методологија израде плана и програма рада библиотеке.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)