logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

199 Слободна зона у основним и средњим школама – Филм као додатно наставно средство Компетенцијa: K1
Приоритети: 2, 6
ИнституцијаФОНД Б92, Јеврејска 16, 11000 Београд
КоординаторОливера Ранђић, olja@freezonebelgrade.org, 011/328-45-34, 060/405-04-85
АуториРајко Петровић, Мелита Ранђеловић, Весна Штрбић, Загорка Аксентијевић, Драган Попадић, Александар Вајзнер
РеализаториМелита Ранђеловић, Весна Штрбић, Александар Вајзнер, Драган Попадић, Илинка Милетић, Загорка Аксентијевић
Општи циљевиПромоција људских права и подизање нивоа свести о људским правима у Србији употребом филмског медија код деце и младих; Подизање свести о актуелним друштвеним и политичким темама из света путем савремене филмске продукције код младих
Специфични циљевиПромовисање и популаризација људских права код ученика на комуникативан и приступачан начин, кроз теме везане за људска права; Мотивација професора Грађанског васпитања у тражењу додатних материјала којима би се обогатила и употпунила настава
Садржај и активности 1. Уводни део (представљање пројекта „Слободна зона“, идеје и циљеви настанка пројекта, место и улога пројекта у наставном изборном наставном предмету грађанско васпитање). 2. Психолошко-педагошки аспект филма (представљање психолошког и педагошког аспекта филма и масмедија; емоционални доживљај, богатство информација, утицај на вољно/мотивациони аспект – покретање на акцију, осећај припадности ,,глобалном селу''...). 3. Пројекција филма 1 (један од филмова из приручника). 4. Симулација радионице (анализа емоција које филм изазива и могући утицај на ученике, симулација радионице, која је предложена у приручнику, за филм 1). 5. Разговор о филму (размена доживљаја филма и анализа филма у односу на задатке грађанског васпитања и могуће реакције ученика на часу). 6. Индивидуалан рад на „чек листи“ (индивидуалан рад на „чек листи“, анализа и кратка дискусија о датим одговорима). 7. Пројекција филма 2 (увод о филму). 8. Разговор о филму (размена доживљаја и анализа филма уз поређење са првим приказаним филмом). 9. Рад на картицама – која људска права су угрожена у условима које филм приказује (разговора о доживљају и осећањима која филм изазива, рад на картицама о људским правима , уочавање која су људска права, у условима које филм приказује, угрожена, ко их угрожава, дискусија). 10. Пројекција филма 3 (филм из приручника, групни рад на осмишљавању сценарија за час, презентација часа, питања и теме у вези са филмом у односу на задатке и циљеве грађанског васпитања, могућности коришћења приказаног филма у различитим наставним јединицама и различитим наставним предметима). 11. Евалуација (разговор, попуњавање упитника).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)