logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

198 Сазнајни приступ друштву у сфери образовања: Зашто је социологија актуелна? Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаФилозофски факултет, Др Зорана Ђинђића, 21100 Нови Сад
КоординаторВалентина Соколовска, valentina.sokolovska25@gmail.com, 021/459-522, 064/208-55-87
АуториБожо Милошевић
РеализаториБожо Милошевић, Слободан Антонић, Љубинко Пушић, Драган Коковић
Општи циљевиДа оснажи теоријско-методолошку аргументацију о потреби усвајања рационално-искуствених сазнања о друштву до којих је дошла савремена социологија
Специфични циљевиОспособљавање наставника за лакше методичко преношење сложених сазнајних основа социологије и укаже на њихову актуелност и друштвену сврсисходност
Садржај и активности 1. Професионална препознатљивост социологије (професионално организовања социолога у Србији).
2. Сазнајна препознатљивост социологије (социологија, интердисциплинарност и филозофски идеал јединства наука).
3. Еколошка парадигма и одрживи социокултурни развој. 4. Омладина и омладинске поткултуре и стилови.
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)