logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

196 Проактивни приступ учењу историје – нове методе и технике Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице
КоординаторМилена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58
АуториЗорица Димитријевић, Весна Лучић, Оливер Мићић Бућић
РеализаториЗорица Димитријевић, Весна Лучић, Оливер Мићић Бућић
Општи циљевиУнапређивање наставе историје и професионално оснаживање наставника за примену проактивних метода и техника
Специфични циљевиПроширивање знања и примена проактивних метода/техника/е-техника/задатака/инструмената за праћење часа, ради остваривања стандарда наставе историје
Садржај и активности 1. Значај и примена стандарда у наставном предмету историја (ППТ, групни рад). 2. Стандарди и ученичка постигнућа (вежбање на задатим примерима). 3. Представљање метода/техника рада у настави историје (вежбање на задатим примерима из уџбеника за основну и средњу школу). 4. Посебни принципи историје (теоријски оквир-ППТ).
5. Остваривање посебних принципа наставе историје (адекватан избор метода/ техника, питања и задатака, писање сценарија за час, симулација часа). 6. Упознавање са иновативним информационим техникама (Free Mind, Edraw, креатор фолија, пројектор фолија и тајм-лајн мејкер – теоријски оквир и демонстрација). 7. Примена иновативних информационих техника на задатим примерима из уџбеника за основну и средњу школу). 8. Веза стандарда, задатака и метода/техника (вежба). 9. Елементи доброг задатка (ППТ). 10. Анализа готових задатака и тестова. 11. Самостална израда задатака објективног типа у складу са стандардима. 13. Представљање инструмената и техника евалуације часа и њихова израда. 14. Евалуација семинара.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника15-25
Трајањедва дана (16 бодова)