logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

195 Примена образовних стандарда у настави историје Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториЖивадин Дисић
РеализаториЖивадин Дисић, Драгана Милић, Татјана Живановић
Општи циљевиОспособљавање професора историје у основним и школама за примену општих и посебних образовних стандарда у настави историје
Специфични циљевиОспособљавање професора историје за израду глобалног и оперативног плана рада и писаних дневних припрема применoм образовних стандарда
Садржај и активности 1. Тешкоће у примени образовних стандарда у настави. 2. Нивои учења (Блумова пирамида знања).
3. Формулација посебних образовних стандарда. 4. Припремање глобалног плана уз примену општих и посебних образовних стандарда. 5. Припремање оперативног плана уз примену општих и посебних образовних стандарда.
6. Израда писане дневне припреме (сценарија) за час уз примену општих и посебних образовних стандарда.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника20-30
Трајањеједан дан (8 бодова)