logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

194 Примена Интернета у реализацији верске наставе Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, 11300 Смедерево
КоординаторСања Недељковић, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026/619-906, 062/788-718
АуториМилош Јелић
РеализаториМилош Јелић, Милан Милошевић
Општи циљевиПодршка и оспособљавање наставника за коришћење Интернета у настави/учењу изборног предмета верска настава
Специфични циљевиУнапређење знања, ставова и вештина за извођење верске наставе коришћењем Интернета
Садржај и активности 1. Интернет као феномен савременог доба (различити приступи коришћењу интернета; потреба коришћења интернета у настави уопште; могућности употребе интернета у извођењу верске наставе). 2. Коришћење блога и група/форума у извођењу верске наставе (појам и карактеристика група/форума, форма блога, покретање сопственог блога коришћењем Гугл услуге Blogger, уређивање блога, писање и уређивање нових постова обликовањем слова, додавање фотографија, спољних веза – линкова, урећивање странице блога додавањем „геџета“, креирање сопствених група на Google платформи, покретање нове теме, писање порука, одговарање на поруке другог корисника, администрирање групом и уређивање порука других корисника, припремање „тимског блога“).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)